Design referencer

af nye anlæg eller fornyelse af eksisterende

Veje og sideanlæg

referencer veje og sideanlaeg

Æstetisk rådgiver for terrænudformning og hovedprojekt for beplantning langs ny motorvej mellem Odense og Svendborg

Omfattede design af ny faunapassage for hasselmus, dispositionsforslag til samkørselsplads ved Ørbækvej i Odense, terrænudformning i kløverblad, design og terrænudformning af 2 nye sideanlæg: groven og dynden, dispositionsforslag til beplantning og udbud af beplantningsentreprise.

Bygherre: Vejdirektoratet

Æstetisk konsulent på udvidelse af den vestfynske motorvej,
M40 fra Nørre Åby til Middelfart

Omfattede Design af 2 nye samkørselspladser, Terrænudformning på tilslutningsanlæg, dispositionsforslag til beplantning, udbud af beplantning, beregning af driftsomkostningen for 25 års vedligehold af beplantningen samt tilsyn med beplantningsentreprisen.

Bygherre: Vejdirektoratet

Beplantningsprojekt for 2 nye rundkørsler på hldv 704 ved Nyborg

Omfattede dispositionsforslag til beplantning, udbud af beplantningsentreprise, tilsyn.

Bygherre: Vejdirektoratet

Beplantningsprojekt for 4 nye rundkørsler på Skovvejen, hldv 119

Omfattede hovedprojekt for beplantning, udbud af beplantningsentreprise, tilsyn.

Bygherre: Vejdirektoratet

Handlingsplaln for beplantning langs ldv 629 på Møn

Bygherre: Storstrøms Amt

Beplantning langs ny ringvej øst om Odense

Omfattede dispositionsforslag til beplantning, udbud af beplantningsentreprise, tilsyn.

Bygherre: Fyns Amt

Gader og pladser

Gader og pladsser - referencer

Nyt torv på Søvej, Nykøbing F

Omfattede dispositionsforslag til nyt torv incl nedgang til stitunnel under jernbanen, hovedprojekt og udbud af nyt torv, ny stinedgang og nyt kunstværk samt tilsyn.

Bygherre: Nykøbing F Kommune

Forskønnelse og ombygning af Østerbro Runddel i Nykøbing F.

Omfattede Dispositionsforslag til ny udformning af færdselsarealer, dispositionsforslag til ny beplantning i den centrale park, udbud af ombygning af færdselsarealer samt tilsyn.

Bygherre: Nykøbing F Kommune

Forskønnelse af Sakskøbing havn, konvertering af trafikhavn til turistområde

Omfattede Forslag til helt ny disponering af havneområdet og tilstødende gader, hovedprojekt for ombygning af hele havneområdet, udbud for ombygning af havneområdet – landarealerne samt tilsyn.

Bygherre: Sakskøbing Kommune og efter 1/1 2007 Guldborgsund Kommune

Sikre skoleveje til Østre skole, Nykøbing F.

Omfattede dispositionsforslag for alle skoleveje indenfor de nærmeste 500 m fra skolen, udbud af anlægsarbejdet samt tilsyn.

Bygherre: Nykøbing F Kommune

Parker og friarealer

parker og friarealer referencer

Lokal afledning af regnvand på del af Grundejerforeningen Skansens arealer

Omfattede Detailprojektering af udformning af regnbede, samtlige regnvandsledninger, terrænudformning og beplantning i 5 hytteområder ved Lalandia.

Bygherre: Grundejerforeningen Skansen, Rødby havn.

Forskønnelse af omgivelserne til bebyggelsen Bistrup Park

Bygherre: Ejerforeningen Bistrup Park

Beplantning omkring nyt solfangeranlæg i Væggerløse

Omfattede landskabelig vurdering af anlæggets konsekvenser for sigt til Væggerløse kirke, forslag til ny beplantning omkring solfangeranlægget, udbud af beplantningsentreprise samt tilsyn

Bygherre: Sydfalster Varmeværk

Forskønnelse af udearealer til Gedser feriepark

Bygherre: Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2 – 4874 Gedser

Ny bypark på Jappes Mølle grunden i Nykøbing F

Omfattede dispositionsforslag til ny bypark, udbud af anlæg af ny bypark incl terrænregulering, beplantning og montering af nyt kunstværk samt tilsyn

Bygherre Nykøbing F Kommune

Etablering af historisk stisystem og historisk køkkenhave på Rønnebæksholm

Omfattede: Hovedprojekt for retablering af historisk stisystem omkring Rønnebæksholm incl beplantning, udbud af terrænregulering, anlæg af stier, retablering af græs og ny beplantning samt tilsyn
Design af ny køkkenhave til Rønnebæksholm.

Bygherre: Næstved Kommune

Fornyelse af udearealer til Saxtorp daginstitution i Sakskøbing

Bygherre: Daginstitutionen Saxtorp

Bypark til boligbebyggelsen Ravelinen i Ringsted

Bygherre: Beboerforeningen Ravelinen

Udearealer til boligbebyggelsen Toldboderne, Sakskøbing

Omfattede Dispositionsforslag til udearealer, Udbud af beplantningsentreprise, Fagtilsyn

Bygherre: Sakskøbing Boligselskab

Have til demensafdelingen i Kildehusene, Sakskøbing

Bygherre: Plejecenter Kildehusene

Gårde/Landbrug

Gårde og landbrug - referencer

Fornyelse af Asserstrups omgivelser, indkørsel og have

Bygherre: Gdr. H. Jul

Fornyelse af Sofiendals omgivelser, indkørsel og have

Bygherre: Gdr. Charlotte Høgh

Fornyelse af del af parken til Gl Kirstineberg

Bygherre: Gdr. Lars Hvidtfeldt

Ny gårdsplads til Pårupgård, Nørreballe

Bygherre: Gdr. Rasmussen

Fornyelse af Tjørnebygårds omgivelser, indkørsel og have

Bygherre: Gdr. A. Stampe Holst

Fornyelse af omgivelserne til Amalieager

Bygherre Gdr. V. Juszczyk

Fornyelse af omgivelserne til Lindeskovgård

Bygherre Gdr. J. Simonsen

Ny omgivelser til Campo D’Oro, Rumænien

Omfattede Dispositionsforslag til beplantning omkring gården, Visualisering af forslag til nye farver på gårdens bygninger.
Bygherre: SC CAMPO D’ORO S.R.L , Romania

Private haver

Private haver referencer

Forslag til fornyelse af haven til Trættevejen 47, Nykøbing F

Bygherre: H. Nøddelundsen

Forslag til ny indretning af haver til lejligheder i tidligere kontorbygning til Sakskøbing sukkerfabrik

Bygherre: Martin Skibsted

Forslag til fornyelse af haven til Rådhusgade 25, Sakskøbing

Konvertering af nedlagt daginstitution til privat have.

Bygherre: Familien Villadsen

Forslag til fornyelse af haven til Skelbyvej 7, Gedser

Forslag til ny have til gårdens nybyggede stuehus

Bygherre:Gdr. Pedersen

Forslag til fornyelse af haven til Sdr Alslev Kystvej 74, Nykøbing F

Bygherre: S. Christensen

Kirker og Kirkegårde

Kirker og kirkegårde referencer

Ny skovkirkegård til Våbensted kirkegård

Bygherre: Våbensted menighedsråd Vaabensted-kirkegård

Nye typer gravsteder på Elmelunde kirkegård

Omfattede forslag til nye typer gravsteder på nedlagte gravområder. Forenkling af driften.

Bygherre: Elmelunde menighedsråd

Fornyelse af omgivelserne til Sankt Nikolai kirke i Nakskov.

Omfattede dispositionsplan for ny kirkeplads og parkområde indenfor kirkemuren. Udbud af anlæg samt tilsyn.

Bygherre: Sankt Nikolai menighedsråd

Ny hovedtrappe og rampe til Vester Ulslev Kirke.

Bygherre: Vester Ulslev menighedsråd

Udbud og tilsyn

Udbud og tilsyn - referencer

Tilsyn med beplantningsentreprise på udvidelse af den vestfynske motorvej,
M40 fra Nørre Åby til Middelfart

Bygherre: Vejdirektoratet

Tilsyn med beplantningsentreprise på Motorvejsstrækning Ønslev – Sakskøbing

Bygherre: Vejdirektoratet