Kvalitetsmåling

af udført drift

Kvalitetsmåling giver et udtryk for hvor godt det bestilte niveau for drift og vedligehold opfyldes og det afdækker eventuelle mangler.
Kvalitetsmålinger er en del af asset management.

Piil landskabsarkitekt udfører kvalitetsmåling af drift og vedligehold af veje og grønne områder. Alle måleresultater dokumenteres og ledsages af foto i aftalt omfang.

Piil landskabsarkitekt har flere års erfaring med at foretage kvalitetsmålinger.

Læs meget mere om kvalitetsmålinger her: http://www.vejparkdrift.dk/ eller se den korte version herunder.

Måleskala ud fra arbejdsbeskrivelser

Måleskema kvalitstsmåling ydelser

Ud fra foreliggende kvalitetsbeskrivelser og/eller arbejdsbeskrivelser fastlægges en måleskala, hvor det beskrevne niveau for drift og vedligehold af hvert enkelt element får en middelkarakter, så der både findes lavere og højere karakterer på måleskalaen.

Målemetode

Målemetode kvalitetsmåling ydelser

Måling af kvaliteten af udført drift og vedligehold sker efter forskellige målemetoder. Nogle forhold kan måles eller tælles, andre vurderes visuelt.

Eksempler:

  • Græssets højde, belægningshullers størrelse og faste genstandes afstand til kørebanekanten kan måles
  • Henkastet affald og ødelagte kantpæle kan tælles
  • Mængden af grus, sten og jord på færdselsarealer eller beplantningers sundhed vurderes visuelt.

Den visuelle målemetode kræver et trænet øje og erfaring samt en veldefineret måleskala.

Ved kvalitetsmåling gives hvert element indenfor et udvalgt måleområde en karakter for hvordan elementer ser ud netop på måletidspunktet. Karakteren dokumenteres med et foto af det pågældende element.

Stedfæstelse af målested, karaktergivning af element og foto kædes sammen i et specialdesignet computerprogram, der benyttes under målearbejdet.

Måleresultater

Måleresultater kvalitetsmåling ydelser

Alle måleresultater sendes til en specialdesignet webside, der kan håndtere, beregne og vise måleresultaterne på den aftalte måde.

Webprogrammet giver fuld gennemsigtighed i beregningen af alle resultater og giver mulighed for at kalde alle bagvedliggende registreringer frem incl de tilhørende foto.
Der er således fuld dokumentation for alle resultater.