Drift og vedligehold referencer

af veje og grønne områder

Drift og vedligehold referencer
 

Udarbejdelse af udbud for drift og vedligehold af kirkegårde i Odense kommune.

Omfatter alle kommunens 5 kirkegårde, hvor drift og vedligehold varetages af Odense kommune.

Bygherre: Odense kommune

Udarbejdelse af særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), tilbuds-og afregningsgrundlag(TAG) samt tilbudslister (TBL) drift og vedligehold af statens veje for Løbende vejdrift

Omfatter: Vejmandstilsyn, renhold af vejareal, drift og vedligehold af brønd og ledninger, grøfter og rabatter , regnvandsbassiner, skilte, autoværn, hegn, brolægning, pleje af beplantninger, græsslåning, renhold af toiletter og tømningsfaciliteter og vintertjeneste på gangarealer på sideanlæg.

Bygherre: Vejdirektoratet

Udarbejdelse af udbud for drift og vedligehold af grønne områder i Roskilde kommune.

Omfatter to mindre delområder af kommunes grønne områder fordelt på 2 entrepriseområder = hhv. parker og idrætsarealer.

Bygherre: Roskilde Kommune

Udarbejdelse af udbud for drift og vedligehold af grønne områder i Odense kommune.

Omfattede alle kommunens grønne områder fordelt på 4 entrepriseområder.
 Udbudsprocessen omfattede høring og på baggrund af svarene justeredes udbudsmaterialet.
Udbuddet var med prækvalifikation og tildelingen: bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Bygherre: Odense kommune

I først halve år af entrepriseperioden varetog Benedikte Piil jobbet som Parkforvalter i Odense kommune for entrepriseområde Syd. I den periode gennemførtes en komplet arealoverdragelse af alle driftsopgaver på tilstandskrav.
Et år senere varetog Benedikte Piil atter jobbet som parkforvalter i samme entrepriseområde i 3 måneder.

Udarbejdelse af udbud for drift og vedligehold af udearealer til Grundejerforeningen Skansen.

Omfatter ca. 45 ha hytteområde i tilknytning til Lalandia i Rødby Havn

Bygherre: Grundejerforeningen Skansen

Udarbejdelse af udbud af drift og vedligehold af udearealer til Plejehjem i Roskilde kommune.

Bygherre: Roskilde kommune

Udbud af drift og vedligehold af store tavler

Bygherre: Vejdirektoratet

Analyse og revision af kvalitetsmanualer for drift og vedligehold af Veje og grønne områder i Fredericia Kommune.

Bygherre: Fredericia Kommune

Pilotprojektet for Vejcenter Syddanmark med henblik på procesoptimering af drift af statens veje

Bygherre: Vejdirektoratet

Udarbejdelse af udbud (SAB, TAG og TBL) for drift og vedligehold af sideanlæg langs statsveje på Sjælland.

Bygherre: Vejdirektoratet

Business Case for Vejdata.

Udarbejdelse af business case med henblik på tilvejebringelse af manglende mængder for elementer, som indgår i drift af vejareal. Dannede grundlag for dataprojektet MARiUS.

Bygherre: Vejdirektoratet

Udarbejde særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) samt tilbudslister (TBL) til Statens udbud i 2008 af løbende vejdrift.

Bygherre: Vejdirektoratet

Udvikling af programmet roadBase, som udtrækker mængder fra Vejman.dk

Udført i tæt samarbejde med Piil Data ks.

Bygherre: Vejdirektoratet

Konvertering af data

fra amterne til Vejdirektoratets databaser i forbindelse med kommunalreformen.

Bygherre: Vejdirektoratet

Strategi for renhold af statens vejareal

Bygherre: Vejdirektoratet

Strategi for drift og vedligehold af beplantninger i Storstrøms Amt

Omfattede både beplantninger på vejareal og på institutioner.

Bygherre: Storstrøms Amt

Forårsunder

Man taler om naturens spil
Men går det mon naturligt til?

At muldjord blir til gule Krokus
det er det rene hokus pokus!