Design

af nye anlæg eller fornyelse af eksisterende

Piil Landskabsarkitekt lægger vægt på at kunden får løsninger, hvor design, funktion og drift går op i en højere løsning, så kunden får et smukt, velfungerende anlæg, som i drift og vedligehold svarer til det ønskede niveau.

Kundens ønsker til fremtidig brug, drift og vedligehold danner grundlag for designet.
Piil landskabsarkitekt leverer enkelt stilrent design, der fungerer godt og hvor driften er nem.

Veje og sideanlæg

Veje- og sideanlæg - ydelser

Piil landskabsarkitekt udfører design og projektering af de landskabelige tilpasninger, som nyanlæg eller ombygning af veje afstedkommer og yder æstetisk rådgivning i vejprojektering.

Design omfatter såvel terræn som beplantning og placering af udstyr langs vejene.

Æstetisk rådgivning omfatter linjer, kurver og materialevalg.

Bedste resultat opnås, hvis dette kan ske i tæt samarbejde med projekterende vejingeniør.

Piil landskabsarkitekt udfører planlægning og projektering af alle elementer, som indgår i et sideanlæg.

Kombination af de funktionelle, trafikale, vejbygningsmæssige og æstetiske krav med planternes krav til vækstareal er en nødvendighed hvis der skal opnås gode og velfungerende helhedsløsninger.

Gader og pladser

Gader og pladser - Ydelser

Piil landskabsarkitekt planlægger og projekterer gader og pladser i byområder. Pladser omfatter både torve, mindre pladser mellem bygninger og parkeringspladser.

I byerne er pladsen mellem husene ofte trang og der er mange interessenter, så løsning af opgaven minder om et puslespil i 3 dimensioner.

Afvejning og prioritering er ofte nødvendig for at opnå god funktion og et smukt udseende der indbyder til flittig brug.

Byens gader og pladser skal være både pæne at se på og rare at færdes i – såvel i bil som til fods.

Parker og friarealer

Parker og friarealer - ydelser

Piil landskabsarkitekt planlægger og projekterer grønne områder såvel i byer som i det åbne land.

Grønne områder kan være parker, sportspladser, legearealer til skoler eller børneinstitutioner.

Piil landskabsarkitekt leverer stilrent design som nemt at passe. Legeområder udformes så vidt muligt så terrænudformningen understøtter mulighederne for udfoldelse og materialer og form på legeredskaberne animerer børn og barnlige sjæle til udforskende leg, der appellerer til sanserne: se, føle, lytte høre, krop og balance.

Gårde/Landbrug

Gårde og landbrug - Ydelser

Piil landskabsarkitekt yder rådgivning med:

 • fornyelse og forskønnelse af gårdens omgivelser, både de nære såvel som de fjernere
 • etablering af nye læhegn og remiser
 • naturgenopretning
 • hensigtsmæssig drift og vedligehold af gårdens nære omgivelser og tilhørende naturarealer
 • placering af nye bygninger i tilknytning til gårde.

Løsning af opgaver sker på baggrund af den enkelte bygherres ønsker til funktion, brug, udseende og pasning samt økonomiske ramme.

Alle opgaver ledsages af en prioriteret arbejdsseddel, så planerne kan realiseres hensigtsmæssigt og i den takt, som tid og økonomi tillader.

Private haver

Private haver - ydelser

Piil landskabsarkitekt yder rådgivning med:

 • fornyelse og forskønnelse af eksisterende private haver
 • hensigtsmæssig pleje af haver
 • placering af nye bygninger på nye grunde
 • design af nye haver.

Løsning af opgaver sker på baggrund af den enkelte bygherres ønsker til funktion, brug, udseende og pasning samt økonomiske anlægsramme.

Alle opgaver ledsages af en prioriteret rækkefølge på delopgaverne, så planerne kan realiseres hensigtsmæssigt i den takt, som tid og økonomi tillader.

Kirker og Kirkegårde

Kirker og Kirkegårde - Ydelser

Piil landskabsarkitekt yder rådgivning om:

 • ændring af eksisterende kirkegårde
 • udvidelser til kirkegårde
 • drift af kirkegårde (se mere under menuen DRIFT).

Kirkegårde og præstegårde rummer stor kulturarv, der bør værnes om og behandles med omhu såvel under den løbende vedligeholdelse som ved ændringer.

Forankring af nye tiltag i den historiske udvikling er vigtig for bevarelse af stedets særegenhed og karakter. Plantevalg forankres i stedets tradition og vækstvilkår.

Piil landskabsarkitekt kan hjælpe med indkredsning af stedets særkende og udarbejde forslag til ændringer eller nyanlæg, hvor det historie, æstetisk udtryk og vækstvilkår forenes i et smukt resultat.

Udbud og tilsyn

ydelser-udbud-tilsyn

Piil landskabsarkitekt yder rådgivning i forbindelse med og udarbejder udbudsdokumenter for udbud af anlæg (og/eller drift – se under menuen DRIFT) og vedligehold af veje og grønne områder incl. modtagelse af tilbud og kontrolregning.

Piil landskabsarkitekt fører tilsyn med anlægsopgaver til og med den tilknyttede driftsperiode (afhjælpningsperiode).

Piil landskabsarkitekt kan udføre det sikkerhedskoordinerende arbejde for bygherren – har Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedskoordinatorer og kurset Vejen som arbejdsplads II.